+7 (495) 637 77 03

+7 (495) 637 75 96

RU

Anastasia Melnikova


Anastasia Melnikova

soprano (Russia)

2nd year

Prof. Lidia Chernykh